top of page

COMPUTER 

SCIENCE

BSc (Hons)

Przygotuj się na wyzwania stojące przed dzisiejszym, zdominowanym przez komputery, światem poprzez teoretyczne i praktyczne zrozumienie nauki o komputerach.

Więcej o tytule licencjata (z wyróżnieniem)

Warunki przyjęcia na studia
Minimum 240 - 280 punktów w systemie rekrutacji UCAS (zdany egzamin GCE ‘A’ level), lub 26 punktów na maturze międzynarodowej, lub ukończony kurs Pearson BTEC na poziomie 3 i uzyskanie Państwowego Dyplomu w zakresie Technologii Informacyjnej, bądź ich odpowiednik
Nabór na studia
luty i sierpień każdego roku
Aby zostać przyjętym na PIERWSZY ROK
Aby zostać przyjętym na DRUGI ROK
Ukończony kurs Pearson BTEC na poziomie 5 w dziedzinie informatyka i rozwój systemów informatycznych, bądź ich odpowiednik

Moduły na PIERWSZYM ROKU

 1. Umiejętności zawodowe w dziedzinie informatyki

 2. Matematyka komputerowa

 3. Doświadczenie użytkownika

 4. Bazy danych I

 5. Systemy operacyjne i sprzęt komputerowy

 6. Programowanie I

 7. Technologie internetowe

Moduły na DRUGIM ROKU

 1. Uczenie się przez doświadczenie (informatyka)

 2. Systemy komputerowe i sieć

 3. Struktury danych i algorytmy

 4. Bazy danych II

 5. Zarządzanie oprogramowaniem

 6. Opracowywanie aplikacji internetowych

Moduły na TRZECIM ROKU

 1. Projekty innowacyjne

 2. Wschodzące rynki i technologie

 3. Analiza systemu

 4. Tworzenie stron internetowych przedsiębiorstw

 5. Myślenie projektowe dla tworzenia innowacji

bottom of page